Dreptul la apărare efectivă – componentă a unui proces echitabil

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Lector univ. dr. Denisa Barbu
 Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Valahia din Târgoviște

Articolul va fi susținut în cadrul Axei I. Politici, strategii şi norme europene și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Conform art. 8 C.proc.pen., organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi a altor subiecţi procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele ce constituie infracţiuni, iar orice persoană vinovată să fie trasă la răspundere penală într-un termen rezonabil. Dreptul la apărare efectivă este unul dintre componentele esențiale ale unui proces echitabil, fiind reglementat atât în Codul de procedură penală, cât și în jurisprudența CEDO și CJUE, reprezentând un drept complex, în compunerea căruia intră toate prerogativele, facultățile și posibilitățile acordate de lege justițiabilor pentru apărarea intereselor lor. Numărul actelor procesuale la care este interzisă prezența avocatului, chiar în cursul urmăririi penale, a fost drastic restrâns, ca și limitarea accesului acestuia la dosarul de urmărire penală.

Cuvinte-cheie: apărare efectivă, indivizi, libertate, proces echitabil, proceduri penale

Abstract:

According to art. 8 of CCP, the judicial bodies have the obligation to carry out the criminal prosecution and the trial in compliance with the procedural guarantees and the rights of the parties and other procedural subjects, so that the offenses which constitute offenses are fully and promptly detected and any guilty person be held liable within a reasonable time. The right to effective defence is one of the essential components of a fair trial, being regulated both in the Criminal Code of Procedure and the ECHR jurisprudence, representing a complex right, which consists of all the prerogatives, faculties and possibilities provided by law to the justices to defend their interests. The number of procedural acts forbidden to the lawyer, even during the criminal prosecution, was drastically restricted, as well as the limitation of his access to the criminal prosecution file. Equity represents the full equality of all participants in the criminal process, thus striking a balance between defending the general interest of society and the legitimate interest of innocent people not to be subject to criminal constraint. This definition includes three essential elements: the need to resolve within a reasonable time, with exact and accurate repression, and respect for the rights and freedoms of individuals.

Key-words: effective defence, individuals, freedom, fair trial, criminal proceedings

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close