Instituția prefectului conform Codului administrativ românesc

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Asist. univ. dr. Ionuţ-Bogdan Berceanu
Facultatea de Administrație Publică, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative

Articolul va fi susținut în cadrul Axei II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Un cod poate fi definit ca fiind actul legislativ care cuprinde într-un sistem unitar normele dintr-o ramură a dreptului. În acest sens Codul administrativ reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi regulile specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. În această lucrare ne propunem să facem o analiză calitativă a principalelor modificări aduse instituției Prefectului, prin adoptarea în Parlamentul României a primului Cod administrativ după anul 1989. În acest sens, vom analiza care au fost pașii importanți privind adoptarea Codului administrativ, precum și schimbările aduse în ceea ce privește rolurile, atribuțiile și modul de ocupare a instituției Prefectului.

Cuvinte-cheie: prefect, Cod administrativ, administrație publică

Abstract:

A code defined as a legislative act that includes in a unitary system the rules of a branch of law. In this respect, the Administrative Code regulates the general framework for the organization and functioning of the public administration authorities and institutions, the status of the personnel within them, the administrative responsibility, the public services, as well as the specific rules regarding the public and private property of the state and of the administrative-territorial units. The paper has as main research objective to make a qualitative analysis of the main amendments made to the Prefect institution by adopting in the Romanian Parliament the first Administrative Code after 1989. In this regard, we will analyze the important steps regarding the adoption of the Administrative Code, as well as the changes brought about in terms of roles, powers and occupation of the prefect institution.

Key-words: prefect, Administrative Code, public administration

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close