Principiul precauției – argument pentru consacrarea unei răspunderi preventive

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Avocat dr. Florin-Octavian Barbu
Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane
Baroul Dâmbovița

Articolul va fi susținut în cadrul Axei I. Politici, strategii şi norme europene și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

În studiul de față ne propunem să facem o prezentare a principiului precauţiei, ca fundament obiectiv al răspunderii civile, prezentând originile, trăsăturile specifice şi aplicarea acestui nou fundament, îndeosebi impactul pe care l-a produs asupra teoriei clasice a răspunderii civile. În condiţiile societăţii tehnologice şi informaţionale, ideea prevenţiei şi precauţiei aduce în discuţie nevoia recunoaşterii unei noi răspunderi, preventive, privind prejudiciile incomensurabile şi ireductibile, de natură să afecteze viaţa şi sănătatea generaţiei prezente, dar şi a celor viitoare, flora şi fauna, într-un cuvânt însăşi viaţa pe Pământ. Este un nou mod de abordare a răspunderii civile, total diferit de cel tradiţional concentrat pentru repararea unui prejudiciu deja produs, o răspundere necesară, orientată spre viitor, în faţa numeroaselor pericole care ameninţă mediul înconjurător, viața oamenilor şi animalelor. Incertitudinea ştiinţifică, care planează asupra existenţei potențiale a unui risc grav pentru om şi mediul său înconjurător, a determinat o nouă interpretare a răspunderii civile, în sensul sancţionării persoanei care nu a prevenit producerea unor asemenea evenimente.

Cuvinte-cheie: răspundere, prejudiciu viitor, prevenție

Abstract:

In the present study we aim to present the precautionary principle as an objective basis of civil liability, presenting the origins, specific features and application of this new foundation, especially the impact it has on the classic theory of civil liability. Under the conditions of the technological and informational society, the idea of prevention and precaution calls into question the need to recognize a new, preventive liability, on incommensurable and irreducible damages, capable of affecting the life and health of the current and future generations, flora and fauna, in a word Earthlife. It is a new approach to civil liability, totally different from the traditional one that is traditionally focused on the repair of damage already produced, a necessary responsibility, oriented towards the future, in the face of the many dangers that threaten the environment, the life of humans and animals. The scientific uncertainty, which concerns the potential existence of a serious risk to man and his environment, has led to a new interpretation of civil liability in the sense of sanctioning the person who has not prevented such events.

Key-words: liability, future damage, prevention

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close