Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) – instrument de planificare anuală a procesului decizional la nivelul administrației publice centrale

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Conf. univ. dr. Dragoș-Valentin Dincă
Facultatea de Administrație Publică, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative

Articolul va fi susținut în cadrul Axei II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) reprezintă un instrument de planificare anuală a procesului decizional la nivelul administrației publice centrale, ce cuprinde lista documentelor de politică publică și a proiectelor de acte normative pe care le au în vedere instituțiile centrale spre a le supune aprobării Guvernului într-un an calendaristic. Acest instrument se regăsește și în alte state membre ale Uniunii Europene precum: Olanda, Finlanda, Marea Britanie, Suedia, Cehia etc. În România, acest instrument a fost promovat de către Banca Mondială în anul 2011. Procesul de elaborare și monitorizare a Planului Anual de Lucru al Guvernului (PALG) este realizat de către SGG. La finalul fiecărui an, se elaborează PALG pentru anul următor, iar monitorizarea acestuia se concretizează în rapoarte periodice referitoare la modul de implementare a PALG, toate prezentate în ședințe ale Guvernului. Analiza realizată de către SGG relevă că PALG se află într-o fază incipientă, fără a furniza beneficii vizibile asupra mediului decizional, fiind un instrument de monitorizare ex-post, astfel că este necesară regândirea acestuia.

Cuvinte-cheie: plan de lucru, planificare strategică, proces decizional

Abstract:

The Government’s Annual Work Plan (GAWP) is a tool for annual planning of the decision-making process in the central public administration, comprising the list of public policy papers and the draft bills and regulations which central institutions are considering to submit for the Government’s approval in a calendar year. The tool is also used in other EU Member States such as the Netherlands, Finland, Great Britain, Sweden, the Czech Republic, etc. In Romania, this tool was promoted by the World Bank in 2011. The process of drafting and monitoring the Government’s Annual Work Plan (GAWP) is carried out by The General Secretariat of the Government (GSG). At the end of each year, the GAWP for the next year is being prepared, and its progress is reflected in regular implementation reports which are presented in Government meetings. The review by GSG reveals that GAWP is still at an early implementation stage and no visible benefits to the decision-making environment have been provided, being a rather ex-post monitoring tool, hence the need to redesign it.

Key-words: work plan, strategic planning, decision-making process

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close