Traiectorii naționale în implementarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD): o abordare normativă

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autori:
Asist. univ. dr. Tatiana-Camelia Dogaru (Cruceanu)
Facultatea de Administrație Publică, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative
Asist. univ. drd.  Gizem Gültekin Varkonyi
Facultatea de Drept și Politici Sociale, Universitatea din Szeged

Articolul va fi susținut în cadrul Axei II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Protecția datelor a dobândit noi perspective în contextul pieței unice digitale și a libertății de exprimare, în special, din cauza diferitelor amenințări determinate cu precădere de dezvoltările tehnologice și acțiunile teroriste. De asemenea, schimbările sociale, precum social media pot contribui la slăbirea dreptului la viața privată și la siguranța procesării datelor cu caracter personal. Astfel, Uniunea Europeană și statele membre au simțit nevoia să consolideze instrumentele pentru protecția datelor. Rezultatul a fost adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor. În această lucrare, obiectivul principal este de a analiza modalitatea în care diferite state membre ale UE și-au adaptat cadrul juridic pentru a răspunde cerințelor trasate de RGPD și pentru a consolida mediul în care are loc procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Analiza se bazează pe o abordare comparativ-juridică și folosește date cu caracter calitativ pentru a răspunde la întrebarea: în ce măsura RGPD este interpretat în același mod la nivelul UE?

Cuvinte-cheie: protecția datelor personale, GDPR, România, Ungaria, operatori de date

Abstract:

Data protection gets new perspectives in the new arena of a digital single market, and freedom of expression, especially because the threats caused by technological developments and terrorism actions. Also, societal changes, such as the use of social media may contribute to undermine the right to privacy and processing personal data. Thus, the European Union and Member States feel the need to strengthen the legal tools used for data protection. Preparing an agenda for a better data protection in the European Union has resulted with adoption of GDPR. In this paper the main goal is to analyze how the EU Member States, in particular, Romania and Hungary, adapted their legal framework to meet the requirements of GDPR and to make a more secure environment for data protection process. The analysis is based on a legal comparative approach and usage of qualitative data, and to answer to the following question: Is the GDPR interpreted in a same way everywhere in the European Union?

Key-words: data protection, GDPR, Romania, Hungary, data controllers

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close