Glosă pe marginea protocolului dialogului

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Prof. univ. dr. Aurora Ciucă
Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Articolul va fi susținut în cadrul Axei I. Politici, strategii şi norme europene și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Protocolul nr. 16 la Convenția europeană introduce procedura cererilor de aviz consultativ și este văzut ca liant între CEDO și cele mai înalte jurisdicții ale statelor membre. Lucrarea are în vedere noutățile aduse de acest document și, în același timp, enumeră câteva probleme care ar putea face ca reforma propusă de Protocol să nu aibă un impact imediat (în sensul de a facilita reducerea numărului de cereri individuale la CEDO) și să nu contribuie la realizarea unui veritabil dialog între CEDO și instanțele interne.

Cuvinte-cheie: Protocolul dialogului, competența consultativă a CEDO, aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului

Abstract:

The Protocol Nr. 16 amending the European Convention introduces the procedure on the request for an advisory opinion and it is regarded as a binding agent between the ECHR and the highest jurisdictions of the Member States. The paper takes into account the novelties of the document and, at the same time, revisits some issues that could make the reform proposed by the Protocol not have an immediate impact (in facilitating a decrease in the number of individual applications to the ECHR) and not contribute to a genuine dialogue between the ECHR and the internal courts.

Key-words: The Protocole on Dialogue, the advisory competence of the ECHR, the EU’s accession to the European Convention

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close