Considerații asupra calității procesuale a instituțiilor și autorităților publice

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Lector univ. dr. Carmen-Adriana Domocoș 
Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea

Articolul va fi susținut în cadrul Axei I. Politici, strategii şi norme europene și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Întrucât legea nu prevede expres, instanţele de contencios administrativ au decis în majoritate, că, instituțiile și autoritățile publice au calitate procesuală în cazul în care dispun de capacitatea procesuală, conferită, la rândul ei, de capacitatea administrativă. În dreptul public, prezenţa calităţii procesuale are la bază capacitatea de drept administrativ sau capacitatea administrativă, indiferent dacă instituţia sau autoritatea publică beneficiază de personalitate juridică. Astfel, o instituţie sau o autoritate publică poate avea calitate procesuală chiar dacă nu are capacitate juridică civilă. în fond, prevalează capacitatea de drept public, cerinţă suficientă pentru conferirea calităţii procesuale. Propunem de lege ferenda ca legea să prevadă expres aceasta, pentru a evita soluţiile de practică neunitară.

Cuvinte-cheie: autoritate publică, instituţie publică, calitate procesuală, capacitate procesuală

Abstract:

As the law does not provide expressly, the administrative courts have in most cases decided that public institutions and authorities have a procedural capacity if they have the procedural capacity, which is also conferred on the administrative capacity. In public law, the presence of procedural quality is based on the capacity of administrative law or administrative capacity, irrespective of whether the institution or public authority has legal personality. Thus, an institution or public authority may have legal process even if it has no civil legal capacity. In essence, the capacity of public law prevails, a sufficient requirement for conferring procedural quality. We propose by the law that the law should provide for this explicitly, in order to avoid non-uniform practices.

Key-words: public authority, public institution, procedural quality, procedural capacity

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close