Raportul dintre constrângerea administrativă și executarea silită – analiză comparativă

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autori:
Prof. univ. dr. Iulian 
Nedelcu
Avocat dr. Paul-Iulian Nedelcu
Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Articolul va fi susținut în cadrul Axei II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

În doctrină s-a apreciat că între constrângerea administrativă și executarea silită există un raport de la întreg la parte, dându-se altă semnificaţie noţiunii executare silită decât cea din Codul de procedură civilă și anume sensul de acte de executare forţată, pentru realizarea oricăror acte juridice. Asemănător Romulus Ionescu considera că prin executare silită se înțelege acea formă a constrângerii administrative ce cuprinde faptele de executare săvârşite de organele administraţiei de stat prin întrebuinţarea ­forţei de constrângere a statului, fără să se aplice în acest scop o pedeapsă. În aceeași ordine de idei, se precizează că, oricât de variate ar fi măsurile de executare silită, ele au o trăsătură comună esenţială – presupun aplicarea forţei de constrângere a statului, independent de voinţa individuală a persoanei obligate.

Cuvinte-cheie: constrângere administrativă, forță coercitivă, executare silită, autorități publice

Abstract:

In the doctrine it was considered that between the administrative constraint and the forced execution there is a whole-to-part relationship, giving another meaning to the notion of forced execution than the one in the Civil Procedure Code, namely the meaning of acts of forced execution, for the execution of any legal acts. Similarly, Romulus Ionescu considered forced execution as a form of administrative constraint that includes the acts of execution committed by the state administration bodies through the use of the state coercion force without applying a punishment for that purpose. In the same vein, it is stated that, however varied are the forced execution measures, they have a common feature – they imply the application of the coercive force of the state, regardless of the individual will of the obliged person.

Key-words: adminsitrative constraint, coercion force, forced execution, public authorities

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close