Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Prof. univ. dr. Augustin Fuerea
Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu din București

Articolul va fi susținut în cadrul Axei I. Politici, strategii şi norme europene și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Toate instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii Europene sunt implicate, cu responsabilități concrete, în activitățile de punere în aplicare a prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a UE. Analiza noastră, totuși, arată o asemenea implicare din partea Comisiei Europene ca un executiv cu adevărat suprem la acest nivel. Dacă analizăm evoluțiile din domeniu, constatăm că Executivul Uniunii a dat chiar un exemplu pozitiv, începând cu strategia adoptată în octombrie 2010 de a monitoriza aplicarea dispozițiilor Cartei și de a întocmi o listă de verificare a drepturilor fundamentale, respectiv pentru a evalua impactul propunerilor sale legislative asupra drepturilor fundamentale. Rapoartele publicate anual de Comisie începând cu 2011 îndeplinesc angajamentul pe care l-au asumat pentru a pune la dispoziția cetățenilor informațiile relevante pentru situațiile în care pot interveni în chestiuni legate de drepturile fundamentale. Cel mai nou raport este acela din mai 2017 pentru anul 2016, un raport la care vom continua să ne referim, uneori în comparație cu unele rapoarte anterioare, fără a propune un sprijin exhaustiv.

Cuvinte-cheie: Carta Drepturilor Fundamentale, raport Comisia Europeană, cerere, jurisprudența CJUE

Abstract:

All institutions, bodies, offices and agencies of the European Union are involved, with concrete responsibilities, in activities implementing the provisions of the EU Charter of Fundamental Rights. Our analysis, however, shows such an involvement coming from the European Commission as a truly supreme executive at this level. If we look at the developments in the field, we find that the Union executive has even given a positive example, starting with the strategy adopted in October 2010 to monitor the application of the Charter’s provisions, and to draw up a checklist on fundamental rights, respectively to evaluate the impact its legislative proposals have on fundamental rights. The reports published annually by the Commission since 2011 meet the commitment it has made to make available to citizens the information relevant to situations in which it may intervene in matters relating to fundamental rights. The newest report is that of May 2017 for the year 2016, a report that we will continue to refer to, sometimes in comparison to some of the previous reports, without proposing exhaustive support.

Key-words: Charter of Fundamental Rights, report European Commission, application, case-law of the CJEU

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close