Impactul transpunerii Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit pentru consumatori referitoare la proprietăți imobiliare rezidențiale în Spania: o prezentare generală

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autori:
Drd. Diego Perdigón de la Rosa
Prof. José Luis Vázquez Burguete
Prof. María P. García Miguélez
Universitatea Leon din Spania

Articolul va fi susținut în cadrul Axei II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Prezentul document se referă la transpunerea în legislația spaniolă a Directivei 2014/17/UE prin proiectul de lege privind reglementarea contractelor imobiliare, care urmează să fie aprobat în Parlament din noiembrie 2017. Acest proiect de lege vizează transpunerea directivei menționate mai sus 2014/17/UE, precum și consolidarea securității juridice, a transparenței și a echilibrului între părțile din contractele de credit cu garanție ipotecară, pe lângă reglementarea regimului juridic al creditorilor și intermediarilor de credite imobiliare. Conținutul regulamentului actual și al Proiectului de lege vor fi comparate împreună cu evoluția creditelor ipotecare din Spania în ultimii 10 ani, ceea ce a avut impact asupra altor aspecte, cum ar fi afaceri, finanțe etc. Întârzierea transpunerii UE normativul pare a fi o problemă îngrijorătoare, așa cum ar fi trebuit să fie pusă în aplicare până în martie 2016, apoi expunerea țării la posibile infracțiuni și sancțiuni economice de către Comisia Europeană.

Cuvinte-cheie: transpunerea reglementărilor UE, contracte de credit, ipoteci, transparență, intermediere

Abstract:

This paper deals with the transposition to the Spanish legal system of the Directive 2014/17/EU through the Law Draft on the regulation of real estate contracts, in process to be approved in Parliament since November 2017. This Law Draft aims transposing the aforementioned Directive 2014/17/EU as well as enhancing legal security, transparency and a balance between parts in credit contracts with mortgage guarantee, besides regulating the legal regime of lenders and real estate credit intermediaries. The content of the current regulation and the Law Draft will be compared together to the evolution of mortgages in Spain in the last 10 years, which has had an impact on other aspects as business, finance, etc. The delay in the transposition of the EU normative appears as a disturbing issue, as it should have been implemented by March 2016, then exposing the country to potential infractions and economic sanctions by the European Commission.

Key-words: EU regulation transposition, credit contracts, mortgages, transparency, intermediation

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close