Impactul GDPR asupra practicii și cercetării medicale în România

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Lector univ. dr. Crina-Ramona Rădulescu
Facultatea de Administrație Publică, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative

Articolul va fi susținut în cadrul Axei II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Progresele rapide în tehnologie și în domeniul prelucrării electronice de date au radicalizat manipularea convențională a datelor cu caracter personal, ceea ce a dus la creșterea riscurilor și a vulnerabilităților. Înacelașisens, peisajulpracticiimedicale din Romania și întregul ecosistem medical se transformă rapid o data cu digitizarea societății. Este un fapt de necontestat că astfel de riscuri pot avea un efect semnificativ asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale pacienților. Aspecte privind confidențialitatea datelor medicale sau accesul la datele medicale cu caracter personal sunt zone ce prezinta un risc ridicat, deoareceo situatie de malpraxis poate apărea nu numai din cauza unei erori în partea științifică a practicii medicale, ci și în componenta etică a practicii medicale unde poate aparea o nerespectare a principiilor bioetice aplicabile activității medicale existand “răspunderea civilă a personalului medical pentru daunele rezultate din nerespectarea acestor reglementări privind confidențialitatea sau consimțământul informat“. În acest context, GDPR oferă bazele legale pentru prelucrarea acestor date în domeniul sănătății și managementului asistenței medicale, iar instituțiile medicale si medicii vor trebui să depună eforturi pentru a oferi publicului și pacienților informații clare și exacte cu privire la modul în care sunt utilizate informațiile lor personale. Prezenta lucrare este o cercetare in desfasurare.

Cuvinte-cheie: GDPR, confidențialitate, drepturile pacienților, practica medicală

Abstract:

The rapid progress in technology and in the field of electronic data processing has radicalized the conventional handling of personal data, leading to increasing risks and vulnerabilities. In the same sense, the landscape of the medical business environment in Romania and the whole healthcare ecosystem is rapidly transforming with the digitalization of the society.It is an unchallenged fact that such risks may have a significant effect on the fundamental rights and freedoms of the patients.Aspects concerning the confidentiality of health data or access to personal medical data are high risk areasbecause malpractice can occur not only in the scientific part of the medical practice, but also in the ethical component of medical practice wherecan be determined by failure to comply with the non-ethical principles applicable to medical activity “civil liability of the medical personnel for damages arising from the failure to comply with these title regulations on the confidentiality or informed consent”.In this context, the GDPR provides the grounds to process such data in the area of health and healthcare management and the medical institutions will have to work hard to provide the public and patients with clear and accurate information relating to how their personal information is used.This is a work in progress.

Key-words: GDPR, confidentiality, patients’ rights, medical practice

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close