Subsidiaritatea jurisdicțională la nivelul uniunii europene și implicațiile acesteia în ordinea juridică internă

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Conf. univ. dr. Constanța Mătușescu
Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Valahia din Târgoviște

Articolul va fi susținut în cadrul Axei I. Politici, strategii şi norme europene și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Subsidiaritatea jurisdicțională reprezintă un concept ce explică modul în care funcționează sistemul jurisdicțional compozit al Uniunii Europene, în care sarcina de a asigura protecția drepturilor decurgând din dreptul UE revine în primul rând instanțelor naționale, însă sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Fără a fi consacrat formal prin tratate, acest concept a fost dezvoltat pe cale jurisprudențială, Curtea făcând o interpretare extensivă a dispozițiilor tratatelor pentru a impune obligații nu numai instanțelor naționale, ci și statelor membre.  Lucrarea își propune să evidențieze principalele evoluții pe care le-a înregistrat acest sistem de organizare jurisdicțională și implicațiile pe care jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la acest subiect le are asupra autonomiei statelor membre.

Cuvinte-cheie: subsidiaritate jurisdicțională, sistem jurisdicțional, instanțe naționale, competențe naționale

Abstract:

Jurisdictional subsidiarity is a concept that explains how the European Union’s composite jurisdiction system operates, where the task of ensuring the protection of rights deriving from EU law rests primarily with national courts, but under the control of the Court of Justice of the European Union. Without being formally enshrined in the Treaties, this concept has been developed through Court case law, this interpreting the provisions of the Treaties extensively in order to impose obligations not only on national courts but also on Member States. The paper aims to highlight the main developments in this system of judicial organization and the implications of recent jurisprudence of the Court of Justice of the European Union on this issue on the autonomy of the Member States.

Key-words: jurisdictional subsidiarity, jurisdictional system, national judge, national autonomy, autonomy of Union law

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close