Abuzul de drept în lumina articolului 35 din Directiva 2004/38 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Conf. univ. dr. Roxana-Mariana Popescu 
Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea creștină Dimitrie Cantemir din București

Articolul va fi susținut în cadrul Axei I. Politici, strategii şi norme europene și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Dreptul la liberă circulație, alături de celelalte drepturi instituite prin art. 20 alin. (2) TUE, „se exercită în condițiile și limitele definite prin tratate și prin măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestora”. În temeiul art. 35 din Directiva 2004/38, „statele membre pot adopta măsurile necesare pentru a refuza, anula sau retrage orice drept conferit prin directivă, în caz de abuz de drept sau fraudă, precum căsătoriile de conveniență”. Cu alte cuvinte, „pentru a se proteja împotriva abuzurilor de drept sau a fraudelor și, în special, împotriva căsătoriilor de conveniență sau a altor forme de uniune contractate exclusiv în scopul de a beneficia de libertatea de circulație și ședere, statele membre au posibilitatea să adopte măsurile necesare”.  Căsătoriile de conveniență reprezintă exemple tipice de abuz, informațiile provenite de la statele membre cu privire la acest tip de căsătorii  arată că acest fenomen există, dar amploarea sa variază de la un stat membru la altul.

Cuvinte-cheie: abuz de drept, căsătorii de conveniență, Directiva 2004/38

Abstract:

The right to free movement, together with other rights established by Article 20 par. (2) TEU “shall be exercised under the conditions and limits defined by the Treaties and by the measures adopted to implement them”. Article 35 of Directive 2004/38 provides that “Member States may take the necessary measures to refuse, cancel or withdraw any right conferred by a directive in the event of abuse of rights or fraud, such as marriages of convenience”. In other words, “in order to protect themselves against the abuse of rights or fraud and, in particular, against the marriages of convenience or other forms of union contracted exclusively for the purpose of enjoying the freedom of movement and residence, Member States have the possibility to adopt the necessary measures”. The marriages of convenience are typical examples of abuse; information from Member States on this type of marriage shows that this phenomenon exists but its magnitude varies from one Member State to another.

Key-words: abuse of rights, marriages of convenience, Directive 2004/38

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close