Principiul cooperării loiale a autorităților publice. Unele elemente din jurisprudența Curții Constituționale a României

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Dr. Cristina Titirișcă
Consilier parlamentar la Direcția Legislativă a Camerei Deputaților
Consilier la cabinetul președintelui Curții Constituționale

Articolul va fi susținut în cadrul Axei II. Implementarea dreptului european şi administraţia publică și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Astfel cum s-a reţinut deja, relativ recent, de Curtea Constituţională, de-a lungul timpului, jurisprudența acesteia a stabilit, doar în cazuri punctuale, repere concrete pe baza cărora autoritățile/instituțiile să își poată configura raporturile lor specifice de colaborare, din perspectiva respectării comportamentului loial, însă nu a oferit o definiție cuprinzătoare conceptului, menită să acopere toate particularitățile colaborării dintre instituții/autorități, acest demers fiind, de altfel, și dificil de realizat. Prin Decizia nr. 611/2017, Curtea Constituţională a stabilit criterii și repere cu aplicabilitate generală, motiv pentru care considerăm utilă, atât pentru teoreticieni, cât şi pentru practicieni, prezentarea acesteia, într-o manieră sistematică.

Cuvinte-cheie: cooperare loială, autoritate publică, Curtea Constituţională

Abstract:

As it has already been held, relatively recently, by the Constitutional Court, over time, its case-law has established, on a case-by-case basis only, concrete benchmarks on which authorities/institutions may set up their specific cooperation relations, from the point of view of the compliance with a loyal behaviour, but it did not provide a comprehensive definition of the concept, a definition meant to cover all the particularities of the collaboration between institutions/authorities, which is also difficult to achieve. By Decision no.611/2017, the Constitutional Court has set criteria and benchmarks of general applicability, which is why we consider it useful for both theoreticians and practitioners to present it in a systematic manner.

Key-words: loyal cooperation, public authorities, Constitutional Court

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close