25 octombrie 2018: Conferinţa SRDE „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”, București

Societatea Română de Drept European

în parteneriat cu

SNSPA, Facultatea de Administrație Publică

Editura C.H. Beck

ATC Training

organizează a patra  ediţie a Conferinţei Internaţionale

PROBLEME ACTUALE ALE SPAŢIULUI POLITICO-JURIDIC AL UE

 

În anul 2018, Societatea Română de Drept European (SRDE), în contextul preocupărilor sale ce vizează, potrivit Statutului său, analiza şi evoluţia Dreptului european cu toate implicaţiile produse, inclusiv din perspectivă concret – aplicativă, în considerarea noii sale calităţi de membru cu drepturi depline în Federaţia Internaţională de Drept European (FIDE),  îşi propune să continue ciclul de conferinţe centrate pe actualitatea spaţiului politico-juridic al UE, ce a debutat în anul 2013, organizând, în cadrul parteneriatului academic cu Facultatea de Administraţie Publică a SNSPA, o nouă manifestare ştiinţifică, respectiv, cea de-a patra ediţie a acestei Conferinţe Internaţionale.

La acest eveniment, în cadrul căruia se vor prezenta şi dezbate probleme de maxim interes, atât cu caracter teoretic, ştiinţific, dar şi  de ordin practic, concret, mai cu seamă în raport de impactul normelor europene asupra ordinii juridice naţionale, sunt aşteptaţi cercetători, cadre didactice universitare, persoane care exercită funcţii la nivelul diferitelor instituţii europene şi naţionale de profil, precum şi practicieni, de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, în a căror activitate apar interferenţe cu aplicarea dreptului UE ori cu alte exigenţe europene.

Lucrările ediţiei 2018 a Conferinţei Internaționale se vor desfăşura joi  25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton,  Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti .

Programul detaliat al manifestării va fi disponibil, începând cu data de 18.10.2018, după definitivarea acestuia, în funcţie de comunicările ştiinţifice ce vor fi susţinute, şi respectiv, publicate în Volumul Conferinţei.

În acest sens, vă rugăm să ne comunicaţi pe adresa de e-mail: conferinta.srde@yahoo.com, până cel mai târziu la data de 29 august a.c., titlul lucrării pe care intenţionaţi să o prezentaţi în cadrul sesiunilor Conferinţei, completând corespunzător Formularul de înscriereanexat.

Transmiterea studiului in extenso, în limba română şi engleză, se poate face cel mai târziu până la data  de 21 septembrie ac., la aceeaşi adresa de e-mail: conferinta.srde@yahoo.com, lucrarea fiind redactată, conform exigenţelor anexate (condiţii de editare).  Lucrările transmise sunt supuse unui proces de tip double blind peer review, în conformitate cu cele mai înalte standarde ştiinţifice internaţionale.

Precizăm că subiectele abordate în cadrul lucrărilor trebuie să se înscrie din punct de vedere tematic, în cadrul celor două axe principale ale conferinţei, anume:

AXA  I: Politici, strategii şi norme europene

AXA  II: Implementarea dreptului european şi administraţia publică 

Lucrările acceptate de Comitetul ştiinţific al Conferinţei, notificate ca atare autorilor până la data de 25 septembrie a.c., prezentate în cadrul sesiunilor Conferinţei se vor regăsi în Volumul Conferinţei, redactat în  limba engleză, publicat în Curierul Judiciar, ca supliment al acestei reviste de specialitate, indexată BDI: CEEOL, Hein Online, EBSCO, editată de Editura C.H. BECK, acreditată CNATDCU. Suplimentul va beneficia de acelaşi regim de indexare BDI.

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Conferinţei, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică (nivel ştiinţific corespunzător, actualitatea temei lucrării, noutate faţă de doctrina existentă, relevanţa cazuisticii analizate, conţinutul lucrării  concordant cu legislaţia în vigoare în momentul predării) ori pe cele care nu se reconsideră şi nu se refac în termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor Comitetului ştiinţific.

Taxa de participare:

Categorie Pre-înscriere
(taxă redusă)
până la 06.09.2016
Înscriere
în intervalul
07.09 – 21.09.2016
Membri SRDE 275 lei 325 lei
Non-membri SRDE 325 lei 375 lei

Discount-ul acordat membrilor SRDE este condiţionat, exclusiv, de plata la zi a cotizaţiei datorate, în contextul obligaţiilor statutare ale membrilor SRDE.

Pentru celelalte persoane interesate de participarea la Conferinţa SRDE 2018, fără prezentarea de lucrări ştiinţifice, taxa de participare este de 275 lei, putând fi achitată până în preziua manifestării, în limita locurilor disponibile.

Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinţei, mapa conferinţei, un exemplar din Volumul Conferinţei, integrat Suplimentului Revistei  Curierul Judiciar, cofee break-uri, gustarea de prânz şi Diploma de Participare.

Taxa de participare se plăteşte în contul  ATC & IT SOLUTIONS SRL, deschis la BRD: RO76 BRDE 426S V499 3690 4260, CUI RO 18150086, cu menţiunea ,,Taxă participare conferinţă SRDE 2018”, până cel mai târziu la 21 septembrie 2018.

Taxa se achită pe articol şi nu pe autori.

Înregistrarea la conferinţă va fi confirmată de către organizatori , numai după transmiterea, în prealabil, de către autori, la aceeaşi adresă de e-mail (conferinta.srde@yahoo.com,),  inclusiv a dovezii de plată a taxei, cu menţiunea ordinului de plată : „Taxă participare conferinţă SRDE 2018”.

Pentru informaţii suplimentare, persoane de contact:

Lect.univ.dr. Cristina Elena Nicolescu – telefon: 0745.484.521

Lect.univ.dr. Crina  Ramona Rădulescu – telefon: 0723.528.699

Lector.univ. dr. Cristina Titirişcă – telefon: 0740.781.811

 

Plata taxei de participare nu garantează acceptarea şi publicarea articolului .                                                                         

 1. Preşedinte Conferinţă – Ambasador, Prof.univ.dr. ION M. ANGHEL (Preşedintele Societăţii Române de Drept European, Preşedintele Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră);
 2. Vicepreşedinţi – Conf.univ.dr. DIANA CAMELIA IANCU (Decan Facultatea de Administraţie Publică (FAP), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti) / Conf.univ.dr. CEZAR CORNELIU MANDA (Preşedinte Executiv al Societăţii Române de Drept European/SNSPA)

Comitet ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. ION M. ANGHEL (Ambasador)
 • Prof.univ.dr. ANDREI POPESCU (Judecător, Tribunalul UE)
 • Prof.univ.dr. CAMELIA TOADER (Judecător, Curtea de Justiţie a UE)
 • Prof.univ.dr. SIMINA TĂNĂSESCU (Universitatea din Bucureşti)
 • Prof.univ.dr. NICOLETA DIACONU (Universitatea Spiru Haret, Bucureşti)
 • Prof.univ.dr. AUGUSTIN FUEREA (Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti)
 • Prof.univ.dr. FLORIN VASILESCU (Ambasador)
 • Prof.univ.dr. IRINA MOROIANU ZLĂTESCU (SNSPA, Bucureşti)
 • Prof.univ.dr. IULIAN NEDELCU (Universitatea din Craiova)
 • Prof.univ.dr. JOSE LUIS VAZQUEZ-BURGETE (Univ. Leon/ IAPNM SPANIA)
 • Prof.univ.dr. MARIA P. GARCIA MIGUELEZ (Univ. Leon, Spania)
 • Prof.univ.dr. HELENA MARIA BAPTISTA ALVES (Univ. Beira Interior, Portugalia)
 • Prof.univ.dr. GHEORGHE AVORNIC (Universitatea Constantin Stere, Chişinău, Republica Moldova)
 • Prof.univ.dr. IOAN ALEXANDRU
 • Prof.univ.dr. MOISE BOJINCĂ (Universitatea Constantin Brâncuşi, Tg. Jiu)
 • Prof.univ.dr. CĂLIN HINŢEA (Universitatea Babeş Bolyai, Cluj)
 • Conf.univ.dr. GABRIEL ISPAS (Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti)
 • Conf.univ.dr. RĂZVAN HORAŢIU RADU ( Universitatea A. I. Cuza,  Iaşi)
 • Conf.univ.dr. CONSTANŢA MĂTUŞESCU (Universitatea Valahia, Târgovişte)
 • Conf.univ.dr. DIANA CAMELIA IANCU (SNSPA, Bucureşti)
 • Conf.univ.dr. CEZAR CORNELIU MANDA (SNSPA, Bucureşti)
 • Lector.univ.dr. CRISTINA ELENA NICOLESCU (SNSPA, Bucureşti)
 • Lector.univ.dr. CRINA RAMONA RĂDULESCU (SNSPA, Bucureşti)
 • Lector.univ.dr. TEODORA IOANA BIŢOIU (SNSPA, Bucureşti)

Comitet organizare:

 • Conf.univ.dr. CEZAR CORNELIU MANDA – Preşedintele Comitetului de Organizare
 • Conf.univ.dr. MĂDĂLINA COCOŞATU (SNSPA)
 • Conf.univ.dr. ROXANA MARIANA POPESCU (Universitatea Dimitrie Cantemir)
 • Lector.univ. dr. CRISTINA TITIRIȘCĂ (ASE)
 • Lect.univ.dr. CRISTINA ELENA NICOLESCU (SNSPA)
 • Lect.univ.dr. CRINA RAMONA RĂDULESCU (SNSPA)
 • Lector.univ.dr. TEODORA IOANA BIŢOIU (SNSPA)
 • Lector.univ.dr. ADELINA DUMITRESCU PECULEA (SNSPA)
 • Asist.univ. dr. IONUŢ BOGDAN BERCEANU (SNSPA)
 • Asist.univ. dr. DANA MORTELMANS (SNSPA)
 • Asist.univ. dr PAUL IULIAN NEDELCU (Universitatea din Craiova)
 • Dr. RALUCA DINU
 • ELENA GALICEANU

 Secretariat Conferinţă:

 • Lector univ. dr. CRISTINA ELENA NICOLESCU (SNSPA)
 • Lector univ. dr. CRINA RAMONA RĂDULESCU (SNSPA)
 • Lector univ. dr. CRISTINA TITIRIȘCĂ (ASE)

AXEXA I: Formular de înscriere

ANEXA II: Formatul şi cerinţele lucrărilor ştiinţifice (Condiţii de editare)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close