Considerații generale referitoare la implementarea Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în administrația publică locală

Acest articol va fi susținut în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE” organizată de Societatea Română de Drept European în data de 25 octombrie 2018, la Athénée Palace Hilton, Sala Regina Maria, Strada Episcopiei 1-3, sector 1, Bucureşti.

Autor: Drd. Florin-Ionel Trușcă
Departamentul de Drept Victor-Dan Zlătescu,
Școala Naţională de Studii Politice și Administrative

Articolul va fi susținut în cadrul Axei I. Politici, strategii şi norme europene și publicat în Suplimentul 2018 al revistei Curierul Judiciar.

Rezumat:

Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal,astfel încât acestea să fie protejate, este o preocupare curentă atât pentru autoritățile publice centrale cât și pentru autoritățile publice locale din România. Deși Regulamentul (UE) nr. 679/2016 a intrat în vigoare din 25 mai 2016, în România acest document și-a făcut simțită,mai intens, prezența după 25 mai 2018, de când se aplică. Lucrarea prezintă cadrul legal pentru protecția indivizilor față de prelucrarea datelor cu caracter personal, condițiile esențiale pentru implementarea GDPR în Administrația publică locală precum și monitorizarea acestui aspect de către ANSPDCP și DPO. De asemenea lucrarea propune trecerea Administrației publice locale de la sistemul birocratic actual, mai complex de la o unitate administrativ-teritorială la alta, la un sistem digitalizat uniform care prin instrumentele și tehnicile de care dispune poate asigura respectarea drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice față de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene precum și libera circulație a acestor date.

Cuvinte-cheie: individ, persoană, date cu caracter personal, protecție, administrația publică locală

Abstract:

The way of processing personal data, so that it is protected, is a common concern for both central public authorities and local public authorities in Romania. Although Regulation (EU) No. 679/2016 came into force on May 25, 2016, in Romania, this document made his presence more intense after May 25, 2018, when applied.The paper presents the legal framework for the protection of individuals from the processing of personal data, the essential conditions for the implementation of the GDPR in the local public administration as well as the monitoring of this aspect by ANSPDCP and DPO. It also proposes that the local public administration pass from the current bureaucratic system, more complex from one administrative-territorial unit to another, to a uniformly digitized system that by means of its instruments and techniques can ensure respect for the fundamental rights and freedoms of individuals processing of personal data within the European Union as well as the free movement of such data.

Key-words: individual, person, personal data, protection, local public administration

  • Mai multe informații despre Conferință ::::::::::>>>>>AICI

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close