Curierul Judiciar nr. 10/2018

feature photo

Numărul din luna octombrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de avocat Stan Tîrnoveanu care face o analiză a modificărilor aduse Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență prin O.U.G. nr. 88/2018. Ordonanța de urgență a apărut cu scopul enunțat de a eficientiza procedurile de recuperare a creanțelor bugetare de la societățile aflate în insolvență, de a reduce riscul de folosire frauduloasă a procedurii insolvenței pentru sustragerea de la plata datoriilor, de a proteja mediul concurențial, mediul de afaceri și de a crea oportunitatea redresării societăților viabile prin folosirea instituțiilor conversiei, reducerii echitabile a creanțelor bugetare sau cesionarea acestora. Autorul apreciază că modificările oscilează între dorința de a corecta eventuale dezechilibre și adâncirea sau crearea unor noi dezechilibre în cadrul procedurii.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de drd. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 30 septembrie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare lunii septembrie 2018 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de drd. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Răzvan Anghel analizează Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor de control ale CNAS prin care se constată iregularităţi în executarea contractelor de furnizare a serviciilor medicale.

Dreptul afacerilor

Articolul Incompatibilități în materia contractului de agenție. Aspecte referitoare la clauzele de exclusivitate și de neconcurență, semnat de lector dr. Mihai Dogaru. Legea română a contractului de agenţie introduce noţiunea de comitent pentru a o înlocui pe cea de principal. Această alegere nu este cea mai fericită, având ca posibil efect crearea unei confuzii între contractul de agenţie şi contractul de comision. Mai mult, utilizarea noţiunii de comitent poate acredita ideea potrivit căreia contractul de agenţie ar fi – în realitate – o subspecie, o varietate a contractului de comision, aspecte despre care, în realitate, nu poate fi vorba. Analiza are în vedere incompatibilitățile privind calitatea de agent, ca intermediar profesionist în afaceri, clauza de exclusivitate și clauza de neconcurență.

Articolul Societățile mutuale de asigurare. Drept român și comparat, semnat de lector dr. Ramona Ciobanu, propune o analiză a conceptului de asigurare din punct de vedere etimologic, tehnic, economic și juridic. Autoarea prezintă evoluția istorică a societăților de asigurare în România încă din Evul Mediu până astăzi, analizând totodată și reglementarea societăților mutuale de asigurare în România, în Franța și în Uniunea Europeană. Societățile mutuale sunt profund ancorate în economia europeană, acoperind nevoia de protecție a milioane de oameni. Ele ar putea câștiga teren pe piața asigurărilor dacă stabilitatea pe termen lung a sistemelor publice de protecție socială este afectată de schimbările demografice și de urbanizare.

Drept privat

Articolul Regândirea modului de lucru în era digitală: Telemunca și implicațiile sale în reglementarea raporturilor de muncă, semnat de avocat drd. Valentina-Lidia Lupu. Telemunca, cunoscută și sub denumirea de „muncă la distanță”, a fost reglementată pentru prima dată în România, prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. Pornind de la cadrul juridic aplicabil materiei, articolul analizează conceptul de telemuncă, regimul juridic al telemuncii, condițiile de muncă (din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, al datelor cu caracter personal, al instruirii, al organizării muncii, al drepturilor colective etc.), precum și răspunderea juridică a părților. Expunerea conține, totodată, prezentarea cadrului normativ al Uniunii Europene, precum și o analiză de drept comparat. Articolul se încheie cu propuneri de lege ferenda în vederea îmbunătățirii cadrului normativ.

Drept public

Articolul Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Caracteristici și probleme de interpretare, semnat de drd. Vlad-Cristian Soare. Conform autorului, analiza cadrului legal referitor la asociațiile de dezvoltare intercomunitară presupune cu necesitate raportarea la mai multe acte normative. În consecință, se impune adoptarea unei cadru legal unitar, a unui singur act normativ, suplu şi concis care să reglementeze această instituţie. Studiul propus se evidențiază atât prin rigoarea analizei, cât și prin desele trimiteri la viitorul Cod administrativ al României.

Drept penal

Articolul Aspecte privind existența sau nu a unei condiții implicite de aplicare a dispozițiilor art. 374 C.proc.pen. în sensul necesității unei declarații exprese a inculpatului că nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale, semnat de asist. dr. Teodor Manea. Ideea de a realiza acest articol a pornit de la o speță, rezumată astfel: „În cazul în care inculpatul, care a lipsit de la judecată şi a fost reprezentat de avocat din oficiu, nu a solicitat în mod expres ca judecata să aibă loc în baza materialului probator efectuat în faza de urmărire penală, este justificată desfiinţarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, pentru a se asigura acestuia dreptul la un dublu grad de jurisdicție”. Decizia instanței, în opinia autorului, pornește de la o interpretare greșită a scopului textului de lege în discuție, precum și de la ignorarea conținutul exact al acestuia, ajungându-se, la adăugarea la norma de reglementare a unor elemente pe care actul normativ nu le prevede.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CJUE – iulie 2018.

În cadrul rubricii Instrumente, drd. Florentina-Camelia Medei și assoc. prof. dr. Kürşad Sertbaş propun cititorilor un scurt studiu comparativ privind educația fizică și sportul pentru persoane cu dizabilități, la nivel instituțional, în România și Turcia. Articolul are ca scop reliefarea, la nivel instituțional, a sistemului de educație fizică și sport pentru persoane cu dizabilități din România și Turcia. În realizarea prezentului demers științific au fost utilizate metoda istorică, prin care am efectuat o incursiune în legislația internațională și națională care reglementează domeniul, precum și un studiu comparativ al măsurilor întreprinse efectiv în România și Turcia. Prin evidențierea aspectelor tari și slabe ale sistemului de educație fizică și sport pentru persoane cu dizabilități, din România și Turcia, autorii își propun să contureze un cadru ideal al domeniului, care, pe viitor, să poată fi implementat concret în fiecare din cele două țări, și, de ce nu, poate chiar la nivel mondial. Mai mult decât atât, prin acest demers științific se dorește încurajarea colaborării între instituțiile, forurile competente în domeniul educației fizice și sportului pentru persoanele cu dizabilități, precum și la nivel academic, din România și Turcia.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Candidatura.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close