Completări aduse Normelor privind tarifele de onorarii ale notarilor publici

Ordinul nr. 3926/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 895/24.10.2018, cu intrare în vigoare imediată.

Ținând seama de prevederile legale în materie și de propunerea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici, Ministrul justiției a modificat sau completat prin ordin de ministru normele privind tarifele notarilor publici.

Cea mai importantă modificare vizează stabilirea, de comun acord, între notarul public și solicitant, a onorariilor pentru o serie acte autentice, ce pot fi întocmite atât în procedura autentificării, cât și în procedura succesorală. Dintre aceste documente, enumerăm: alegerea regimului matrimonial prin convenție matrimonială, contractul de fiducie, pactul de opțiune de vânzare, lichidarea pasivului succesoral sau procedura divorțului.

Lista onorariilor ce pot fi convenite, de comun acord între notarul public și solicitant este reglementată de art. 8¹ din acest act normativ.

(1) Onorariile se stabilesc liber între notarul public și solicitant pentru următoarele acte și proceduri notariale:

1. procedura autentificării:

a) alegerea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;
b) actul de lichidare la schimbarea regimului matrimonial;
c) modificarea regimului matrimonial prin convenție matrimonială;
d) mandatul de incapacitate;
e) actul de desemnare a tutorelui din timpul vieții;
f) renunțarea la dreptul de proprietate și la un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
g) contractul de logodnă;
h) contractul de fiducie;
i) contractul de administrare;
î) constatarea amiabilă a unui act nul sau anulabil;
j) pactul de opțiune de vânzare;
k) pactul de opțiune de cumpărare;
l) contractul de vânzare având ca obiect o moștenire;
m) retractarea revocării testamentului;
n) încheierea de respingere;
o) contractul de comodat;
p) contractul de închiriere;
q) promisiunea de vânzare;
r) actele și procedurile care au ca obiect bunuri mobile;

2. procedura succesorală:

a) certificat de executor testamentar;
b) lichidarea pasivului succesoral;
c) intervenția creditorului în cadrul procedurii succesorale pentru valorificarea creanței;
d) actul de lichidare între soțul supraviețuitor și moștenitori;
e) proces-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf;
f) proces-verbal de validare a testamentului olograf;
g) citarea succesibililor cu domiciliul în străinătate și dovezile de comunicare a acesteia;
h) încheierea de respingere;

3. procedura divorțului:

a) acordul parental în procedura divorțului;
b) actul de lichidare între foștii soți;
c) încheierea de respingere la cererea de divorț;

4. darea de dată certă înscrisurilor;

5. consultații juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui act la notarul public respectiv.

(2) La stabilirea onorariului pentru actele prevăzute la alin. (1) se au în vedere cheltuielile aferente activităților și serviciilor efectiv prestate, prevăzute la art. 7.

Totodată, actul normativ stabilește onorarii fixe pentru anumite tipuri de acte autentice, dintre care enumerăm documentele privitoare la tranzacțiile imobiliare și la tranzacțiile cu drepturi litigioase sau succesorale.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close