Zoom IN: Competența materială a instanțelor judecătorești în soluționarea acțiunilor având ca obiect contestarea deciziilor de instituire a măsurilor asigurătorii în materie fiscală

feature photo

Acest text constituie un fragment din articolul Competența materială a instanțelor judecătorești în soluționarea acțiunilor având ca obiect contestarea deciziilor de instituire a măsurilor asigurătorii în materie fiscală publicat în revista Curierul Judiciar nr. 9/2018.

 

Autor: Drd. Ionela-Diana Pătrașc-Bălan
Judecător, Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a civilă,
de contencios-administrativ și fiscal

 

Articolul este publicat în rubrica Practică judiciară neunitară.

Sumar:

I. Prezentarea problemei de drept care a generat o practică judiciară neunitară
II. Orientări jurisprudenţiale
III. Notă

Rezumat:

Acest articol propune să dezbată problema de drept referitoare la determinarea instanței competente material să soluționeze acțiunile având ca temei dispozițiile art. 213 alin. (13) Cod procedură fiscală referitoare la contestarea măsurilor asigurătorii dispuse de către organele fiscale. Soluționarea diferită a acestei probleme a fost rezultatul divergențelor de interpretare a cadrului normativ referitoare la calificarea  pe care instanțele au dat-o naturii juridice a litigiului.

Extras:

Determinarea instanței competente material să soluționeze acțiunile având ca temei dispozițiile art. 213 alin. (13) C.proc.fisc. referitoare la contestarea măsurilor asigurătorii dispuse de către organele fiscale a primit o soluționare diferită în practica judiciară, divergențele de interpretare și aplicare a cadrului normativ derivând din calificarea pe care instanțele au dat-o naturii juridice a litigiului. Deși această problemă de drept a făcut obiectul unor încercări de unificare a practicii judiciare atât prin adoptarea unei soluții de principiu de către Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție[1], cât și prin exprimarea punctelor de vedere cu ocazia întâlnirilor pe această tematică din cadrul instanțelor[2] sau a întâlnirii președinților secțiilor de contencios-administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel[3], practica judiciară a rămas neunitară. Cu privire la această problemă de drept s-au conturat două opinii.

Într-o primă opinie, s-a reținut că în stabilirea competenței materiale a instanței judecătorești trebuie să fie avut în vedere criteriul rangului autorității emitente a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii contestate.

Într-o a doua orientare jurisprudențială, s-a arătat că în stabilirea competenței materiale a instanței judecătorești trebuie să fie avut în vedere criteriul valoric.

(…)

____________________________________________________

[1] Soluţie adoptată în şedinţa judecătorilor Secţiei din 22 mai 2017 (Soluţiile de principiu şi de unificare a practicii judiciare ale judecătorilor Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, sunt adoptate în condiţiile art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea interpretării şi aplicării unitare a legislaţiei în materia contenciosului administrativ şi fiscal, în raport cu dispoziţiile art. 126 alin. (3) din Constituţie, republicată, şi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată).

[2] De exemplu, Pct. III din Minuta întâlnirii trimestriale cu judecătorii specializați în judecarea cauzelor de contencios administrativ și fiscal de pe raza C.A. Brașov din data de 2.03.2018.

[3] A se vedea pct. 16 din Punctajul de discuții a întâlnirii președinților secțiilor de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel din 22 iunie 2018 (nepublicat).

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close