Interpretarea ICCJ a expresiei pedeapsă “executată sau considerată ca executată”

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 19 noiembrie 2018 a fost publicată Decizia nr. 15/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 676/267/2017 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept.

  • Punctul de vedere al completului care a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție

În interpretarea dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, modalitatea de calcul al “pedepsei executate efectiv” se aplică atât condamnaților care se află sau se aflau în detenție la data intrării în vigoare a dispozițiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cât și a celor ce au fost deja liberați condiționat, atât timp cât aceste persoane au executat pedeapsa în condiții necorespunzătoare, ulterior datei de 24.07.2012.

Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori a apreciat că în situația în care se constată existența stării de recidivă, pentru determinarea “pedepsei efectiv executate” sau “considerată ca executată” și, deci, stabilirea felului recidivei, nu trebuie să se țină seama de reducerea operată potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, iar calculul duratei pedepsei pentru primul termen al recidivei să se realizeze doar în temeiul dispozițiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal, aceasta neputând fi modificată de legea de executare a pedepsei.

  • Punctele de vedere exprimate de către curțile de apel și instanțele judecătorești arondate

Au comunicat puncte de vedere asupra problemei de drept în discuție Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel București, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Constanța, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Iași, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Ploiești, Curtea de Apel Pitești, Curtea de Apel Suceava și Curtea de Apel Timișoara.

Într-o primă opinie, exprimată de Curtea de Apel București, Curtea de Apel Ploiești, Curtea de Apel Pitești, Curtea de Apel Suceava (în majoritate), Curtea de Apel Timișoara, Tribunalul Brașov, Tribunalul Călărași, Tribunalul Ialomița, Judecătoria Baia Mare, Judecătoria Galați (în majoritate), Judecătoria Rupea, Judecătoria Timișoara și Judecătoria Tulcea, s-a reținut că pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă “executată sau considerată ca executată” se are în vedere pedeapsa astfel recalculată ca urmare a aplicării art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.

În cea de-a doua opinie, exprimată de Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Brașov (în majoritate), Curtea de Apel Craiova (în majoritate), Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Arad, Tribunalul Bistrița-Năsăud, Tribunalul București (în majoritate), Tribunalul Caraș-Severin, Tribunalul Covasna, Tribunalul Dolj, Tribunalul Giurgiu, Tribunalul Gorj, Tribunalul Ilfov, Tribunalul Teleorman, Tribunalul Timiș, Judecătoria Balș, Judecătoria Bistrița, Judecătoria Buftea, Judecătoria Caracal, Judecătoria Cornetu, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, Judecătoria Liești, Judecătoria Reșița, Judecătoria Șimleu Silvaniei, Judecătoria Tecuci s-a reținut că pentru determinarea pedepsei efectiv executate sau considerate ca executate și, deci, stabilirea felului recidivei, nu trebuie să se țină seama de reducerea operată potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, iar calculul duratei pedepsei pentru primul termen al recidivei trebuie să se realizeze doar în temeiul dispozițiilor art. 71 din Codul penal raportate la art. 186 din Codul de procedură penală, acestea neputând fi modificate de legea sus-menționată. Nu au exprimat o opinie proprie Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Constanța și Curtea de Apel Iași.

  • Examenul jurisprudenței

Instanțele la care au fost identificate hotărâri judecătorești relevante în această materie sunt: Curtea de Apel București, Secția a II-a penală (Decizia penală nr. 938/A din 28.06.2018), Curtea de Apel Constanța (Decizia penală nr. 883/P din 22 septembrie 2016), Judecătoria Aiud (Sentința penală nr. 743 din 15.06.2018) și Judecătoria Jibou (Sentința penală nr. 160 din 27 octombrie 2017 – definitivă la data de 14 februarie 2018 prin Decizia penală nr. 251/A din 14 februarie 2018 a Curții de Apel Cluj – Dosarul nr. 2.905/1.752/2016 și Sentința penală nr. 191 din 14 noiembrie 2017 definitivă la data de 6 februarie 2018 prin Decizia penală nr. 200/A/2018 a Curții de Apel Cluj – Dosar nr. 1.804/1.752/2017).

  • Jurisprudență relevantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Prin Decizia nr. 7/2018 pronunțată în Dosarul nr. 436/1/2018 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 2 iulie 2018, s-a stabilit că, în interpretarea dispozițiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului sancționator de la art. 104 alin. (2) coroborat cu art. 43 alin. (1) din Codul penal, trebuie recalculată, începând cu data de 24.07.2012, perioada executată efectiv din pedeapsa din a cărei executare a fost dispusă liberarea condiționată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin considerarea ca executate suplimentar a zilelor calculate ca executate în considerarea condițiilor de detenție necorespunzătoare.

  • Decizia ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 676/267/2017 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: “în interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și (5) Cod penal pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă «executată sau considerată ca executată» se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55¹ din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispozițiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal”.

Stabilește că, în interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și (5) din Codul penal, prin pedeapsa “executată sau considerată ca executată”, ce constituie primul termen al recidivei, se are în vedere pedeapsa recalculată ca urmare a aplicării art. 55¹ din Legea nr. 254/2013.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close