Curierul Judiciar nr. 2/2019

feature photo

Numărul din luna februarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de fondatorii Școlii de administratori, conf.dr. Marta-Claudia Cliza, drd. Mariana Burlacu și asist.dr. Laura Spătaru-Negură, proiect care se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia cultură pentru umanitate şi dezvoltare socială, Patronatul tinerilor întreprinzători din România, Cliza Law Office şi Condec Consulting SRL și Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Într-o lume cosmopolită, iubitoare de neologisme şi de cuvinte străine implementate în vorbirea curentă, iniţiativa ne readuce la perioada marilor acumulări de cunoştinţe din viaţa fiecăruia: ŞCOALA. Ea reprezintă locul în care am învăţat lucruri esenţiale, de bază pentru viaţa noastră, unde puneam întrebări şi primeam răspunsuri avizate. Acest lucru și-l propune și acest proiect: să reprezinte locul în care administratorii sau viitorii administratori de societăţi vor desluşi problemele esenţiale, de bază, pentru viaţa societăţii, unde vor putea pune întrebări despre ceea ce îi frământă şi unde vor primi răspuns avizat la acestea.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 31 decembrie 2018, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubrica Actualitate europeană corespunzătoare lunii decembrie 2018 aduce în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene. Rubrica este semnată de dr. Oana Dimitriu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Mihail Stănescu-Sas analizează Natura juridică a raporturilor dintre culte și personalul clerical.

Dreptul afacerilor

Articolul Munca în economia colaborativă și impactul său pe plan juridic. Despre necesitatea adoptării unei strategii normative, semnat de lect.dr. Ana-Maria Vlăsceanu, este o continuare a propriilor analize ale implicațiilor juridice ale configurărilor economice specifice economiei colaborative, publicate anterior în Curierul Judiciar nr. 1/2019. Autoarea propune de această dată o analiză a transformărilor relaţiilor de muncă, generate de evoluţia tehnologică, precum şi a impactului lor asupra reglementărilor din domeniul dreptului muncii în contextul economiei convenționale și colaborative. Articolul conține și prezentarea testului Prassl care urmăreşte să valorifice acele prevederi care reglementează conceptul şi funcţiile angajatorului, pentru a le aplica noilor modele de afaceri din cadrul economiei colaborative.

Drept privat

Articolul Cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii prin care se soluţionează cererea de ajutor public judiciar nu suspendă obligaţia reclamantului de a achita taxa judiciară de timbru, semnat de avocat Tudor Burlacu. Din punct de vedere practic, este esenţială tranşarea problemei timbrajului încă din etapa regularizării cererii de chemare în judecată şi limitarea posibilităţilor reclamantului de a prelungi în mod artificial termenul până la care acesta trebuie să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru. Cu atât mai importantă este această limitare când stabilirea obligaţiei de a achita taxa de timbru a fost stabilită după finalizarea etapei regularizării.

Drept public

Articolul Asocierea persoanelor juridice în contractele de achiziţii publice. Impedimente și soluţii identificate în vederea finalizării unui contract de lucrări, semnat de prof.dr. Ionel Didea, drd. Diana-Maria Ilie și consilier juridic Maria-Mădălina Georgescu. Marile oportunităţi de afaceri, cele mai multe dintre ele concretizate în cadrul unei proceduri de achiziţie publică, nu mai pot fi separate de conceptul de grupuri de societăţi sau asocieri de persoane juridice. Este evident că o ofertă comună reprezintă o soluţie viabilă în cazul procedurilor de achiziţie publică complexe, de valoare mare, când ansamblul cerinţelor minime de calificare sau chiar ansamblul obligaţiilor contractuale ar fi greu de îndeplinit de către un singur operator economic. Ce se întâmplă însă cu autorităţile contractante în faţa acestei „realităţi contemporane”? Care sunt oportunităţile unei instituţii publice în situaţia în care se confruntă cu riscul nefinalizării unui contract de achiziţie publică, luând în considerare faptul că legislaţia privind achiziţiile publice impune prin scopurile specifice adoptarea unor soluţii transparente, clare şi în perfect echilibru cu principiile caracteristice?

Drept penal

Articolul Necesitatea introducerii procedurii renunţării la urmărire penală printre soluţiile prevăzute în art. 482 C.proc.pen. referitor la conţinutul acordului de recunoaștere, semnat de avocat Eliza Ene-Corbeanu și procuror Gheorghe Cornescu. Ideea abordării acestui subiect nu s-a născut doar a nivel teoretic, ci mai ales în considerarea faptului că, atâta timp cât practica judiciară în materie nu este una consolidată, ajustările sunt mai mult decât benefice, având rolul de a stabiliza o procedură cu caracter de noutate, perfectibilă şi extrem de utilă bunei desfăşurări a urmăririi penale şi a judecăţii. Astfel, nevoia unei mai bune reglementări nu ar face decât să eficientizeze actul de justiţie, dând prevalenţă principiilor care au stat la baza modificărilor codurilor penal şi de procedură penală.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – noiembrie 2018.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close