Curierul Judiciar nr. 9/2019

feature photo

Numărul din luna septembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr Despre instruirea eficientă prin citirea rapidă optimizată este semnat de Călin Dragoman – un psiholog pasionat de înțelegerea și valorificarea potențialului minții umane și autorul programului online de instruire eficientă prin citirea rapidă optimizată SpeeRead. Una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm în ziua de azi este gestionarea informației. Dacă în trecut problema era accesul la informație, azi ea nu mai există. Acum problema este cum să identificăm informația utilă pentru noi în fluxul din ce în ce mai mare de informație zilnică la care avem acces. Domeniul juridic este unul cu expunere foarte mare la această provocare. Zilnic se produce informație nouă și utilă. Ca să te poți menține la un nivel profesional performant e nevoie ca această informație să fie asimilată cât mai bine și cu resurse cât mai puține. Munca propriu-zisă începe atunci când această informație începe să fie folosită. Asimilarea este doar prima parte a procesului. Dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației și accesul facil la ea favorizează procesul generării de informații noi. Întrebarea care se pune este: Cum și Când reușim să citim aceste informații?

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 31 iulie 2019, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internațională corespunzătoare lunii iulie 2019 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător drd. Ionela-Diana Pătrașc-Bălan analizează Limitele analizei împrejurărilor referitoare la existența cazului bine justificat în cererea privind suspendarea executării actului administrativ.

Dreptul afacerilor

Articolul Reasigurarea maritimă. Noțiune, tipuri și modalități de contractare, semnat de drd. Ioana-Roxana Oltean, își propune să constituie un punct de plecare pentru familiarizarea cu noțiunile de bază din domeniu. Reasigurarea maritimă a apărut ca o modalitate de a facilita posibilitatea societăților de asigurare de a face față valorilor din ce în ce mai mari ale mărfurilor transportate pe mare, precum și ale utilajelor utilizate în cadrul transportului maritim. Astfel, prin reasigurare, în prezent se pot acoperi riscuri variate, factorul de hazard fiind adeseori distribuit pe mai multe piețe și între mai mulți participanți la comerțul internațional. Având în vedere diversitatea de raporturi juridice inerentă acestei materii, dreptul guvernând asigurările s-a văzut nevoit să răspundă cu diferite tipuri de reasigurare și diferite instrumente juridice prin care acestea să fie agreate. Totodată, esențială pentru materia reasigurărilor este înțelegerea raportului dintre asigurarea și reasigurarea existentă într-un caz dat.

Drept privat

Articolul Obligația precontractuală de a informa – în căutarea unei reglementări, semnat de drd. Iulian-Nicolae Răducuță, propune o analiză a principiilor care guvernează faza precontractuală, două principii antagonice, respectiv principiul libertății de voință și principiul bunei-credințe. Sursa cea mai importantă a dinamicii contractuale în faza de negociere este reprezentată de voința părților. Astfel, Codul civil consacră principiul libertății de voință, atât în cadrul dispozițiilor generale referitoare la contract, dar și, în mod particular, în cadrul fazei de formare a contractului. Cu toate acestea, nu toată lumea este egală în puterea de negociere, astfel încât, în unele situații, din cauza unei asimetrii de informație, există posibilitatea ca una dintre părți să profite de cealaltă ori, ca una dintre părți, din cauza neștiinței, să încheie un contract al cărui conținut nu îi va satisface nevoile, ci din contră, îl va prejudicia. Având în vedere această situație inechitabilă, legiuitorul a intervenit în mod justificat pentru a contrabalansa asimetriile informaționale sau de putere economică, prin reglementarea standardului bunei-credințe, aceasta temperând aplicarea principiului fundamental al libertății de voință.

Drept public

Articolul Criteriile privind distincția dintre actul administrativ unilateral individual și cel normativ. O privire dintr-un alt unghi, semnat de drd. Mihai Băeșu. În teoria generală a actului administrativ, delimitarea actului administrativ individual de actul administrativ normativ este tratată, ca regulă, cu prilejul clasificării actelor administrative. În mod tradițional, clasificarea individual/normativ se realizează ținând cont de criteriul întinderii efectelor juridice generate de actul administrativ. Fără îndoială, orice clasificare teoretică presupune un set de diferențe specifice noțiunilor clasificate. Prin urmare, în articol sunt abordate două categorii de diferențe specifice actelor administrative unilaterale și, respectiv, celor normative. În prima categorie intră diferențele de tip cauzal/deductiv, care servesc delimitării propriu-zise a actului administrativ individual de actul administrativ normativ și care formează conținutul efectiv al prezentului articol. În cea de-a doua categorie intră diferențele ce se manifestă ulterior încadrării actului administrativ într-una din cele două categorii.

Drept penal

Articolul Declararea beneficiarului real al unei entități offshore – o reglementare incompletă, semnat de avocat dr. Constantin Neacșu. Criminalitatea „gulerelor albe”, precum și fluxurile de bani iliciți pot deteriora integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și pot amenința economia unei țări, precum și dezvoltarea internațională. În condițiile globalizării și a interdependenței tehnologice, tot mai multe infracțiuni se săvârșesc în context internațional. Măsurile adoptate numai la nivel național sau chiar la nivel comunitar, fără coordonarea și cooperarea internațională, ar avea efecte foarte limitate. Prin urmare, măsurile adoptate inclusiv de România în domeniul respectiv ar trebui să fie compatibile și sincronizate cu alte acțiuni întreprinse în forurile internaționale și cel puțin la fel de stricte ca acestea.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – mai 2019.

Instrumente

Articolul Parchetul European – instrument al protecţiei intereselor financiare ale UE, semnat de conf.dr. Carmen-Adriana Gheorghe propune o prezentare a noii entități de la nivelul Uniunii Europene – Parchetul European sub forma unei analize care pornește de la actele adoptate în pregătirea, negocierea și instituirea acestuia.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Mic ghid pentru cei care nu au fost încă la DNA.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close