Curierul Judiciar nr. 10/2019

feature photo

Numărul din luna octombrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr Rusia-Ucraina pe scena relațiilor internaționale este semnat de lector dr. Elena Lazăr și aduce în atenția cititorului evoluția relației dintre cele două state după anexarea Crimeei. Tensiunile ce au dominat această relație pe scena internațională nu au făcut decât să amplifice conflictul existent, determinând astfel Ucraina să se adreseze mai multor instanțe internaționale în speranța obținerii unei soluții care să îi facă dreptate. Întrebările care domină acest subiect sunt Care sunt mizele jocului? Care sunt interesele în joc? Se va retrage oare Rusia din Consiliul Europei?

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 august – 30 septembrie 2019, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internațională corespunzătoare lunilor august-septembrie 2019 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător Oana Damian analizează Competenţa soluționării cererilor de suspendare a executării silite fiscale în cazul debitorilor aflaţi în insolvenţă.

Dreptul afacerilor

Articolul Implicațiile calificării activității Uber ca fiind un serviciu în domeniul transporturilor, semnat de drd. Ioana-Claudia Florea. Dezbaterea problematicii abordate în acest studiu a luat naștere din indignarea șoferilor de taxi din statele membre ale Uniunii Europene, care au introdus în fața instanțelor naționale cereri de concurență neloială împotriva platformei digitale Uber. Obiectul articolului îl reprezintă analiza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene relevante în calificarea serviciului prestat de Uber ca fiind un „serviciu în domeniul transporturilor” și totodată, care sunt consecințele. În acest context se impune și o înțelegere aprofundată a conceptului „serviciu în domeniul transporturilor” și a domeniului său de aplicare.

Drept privat

Articolul Considerații privind suspendarea executării silite, semnat de asist.dr., judecător, Cătălin Lungănașu, propune o analiză temeinică a suspendării executării silite plecând de la aspecte care au provocat ample discuții în literatura și practica judiciară, chiar dacă nu au fost întâlnite controverse deosebite. Deși nu este exclusiv corelată cu procedura contestației la executare, suspendarea executării silite se află într-o strânsă legătură tocmai cu această instituție a dreptului procesual civil, sens în care analiza este realizată cu precădere prin trimitere la specificul contestației la executare. Suplimentar analizei generale a suspendării executării silite, sunt semnalate și caracteristicile suspendării provizorii date fiind elementele particulare și, parțial, derogatorii de la procedura de drept comun.

Drept public

Articolul Revoluția administrativă urbană: zonele metropolitane și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, semnat de dr. Vlad-Cristian Soare. Legea nr. 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, a reglementat asociațiile de dezvoltare intercomunitară, care sunt structuri de cooperare ce își propun să dezvolte în comun proiecte de interes regional. În acest articol sunt supuse analizei noile provocări cu care se confruntă autoritățile publice locale, având în vedere mobilitatea crescândă a comunităților urbane locale. Astfel, asociațiile de dezvoltare intercomunitară ar putea fi soluția pentru rezolvarea problemelor administrației publice locale.

Drept penal

Articolul Unele comentarii referitoare la investigarea fenomenului cyberbullyingului, semnat de conf.dr. Adrian-Cristian Moise, pornește de la definiţia cyberbullyingului, prezintă şi analizează formele de comportament ale cyberbullyingului, motivaţia cyberbullerului, aspecte referitoare la victimele cyberbullyingului şi principalele mijloace şi metode de cyberbullying. De asemenea, articolul prezintă şi analizează rezultatele unor studii criminologice în domeniul cyberbullyingului, cât şi câteva aspecte referitoare la incriminarea acestui comportament ilegal.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – iunie-iulie 2019.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Confruntarea confruntărilor sau marea confruntare.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close