Curierul Judiciar nr. 12/2019

feature photo

Numărul din luna decembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr Fabula iepurelui și țestoasei sau Ce am învățat din Conferința Științifică Internațională „The Challenges of Regulating and Enforcing Competition Law”? este semnat de conf. dr. Adriana Almășan și aduce în atenția cititorului o discuție foarte interesantă privind termenul de „competitivitate” având în vedere cea mai periculoasă provocare ce provine din ingerința economiștilor în explicarea dreptului concurenței. Autoarea face o paralelă cu fabula „Țestoasa și iepurele” care explică excelent caracterul impropriu al termenului „competitivitate” în dreptul concurenței. Totodată, pornind de la premisa că deopotrivă practicianul și teoreticianul dreptului concurenței nu regăsesc confortul asigurării că aplicarea regulilor de ordine publică ale acestei ramuri de drept este un dat, Conferința Științifică Internațională „Provocările în reglementarea și aplicarea dreptului concurenței” ce a avut loc în 14-15 noiembrie 2019, a ieșit din tiparul obișnuit, întrucât și-a propus să verifice limitele și piedicile acestei ramuri a dreptului. Conferința a fost organizată de Consiliul Concurenței din România împreună cu Centrul de Studii în Dreptul Concurenței din cadrul Facultății de Drept a Universității din București, desfășurată în Aula Magna a Palatului Facultății de Drept, Universitatea din București, și a avut ca temă generală de discuție aspectele care provoacă, fac dificilă sau chiar împiedică fie reglementarea, fie aplicarea dreptului concurenței.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 august – 30 septembrie 2019, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internațională corespunzătoare lunilor octombrie-noiembrie 2019 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător Oana Damian analizează Admisibilitatea cererilor de suspendare a executării silite pe cale de ordonanţă preşedinţială în cazul debitorilor aflaţi în insolvenţă.

Despre arbitraj pentru justițiabili și profesioniști

O nouă rubrică debutează în paginile revistei realizată de dr. Beatrice Onica-Jarka, vicepreședintele Institutului Arbitral Român, care își propune să aducă în prim plan arbitrajul ca metodă de soluționare a disputelor între profesioniști în contextul în care este cunoscut destul de puțin în peisajul autohton al litiganților și justițiabililor de naționalitate română. Articolul din acest număr Arbitrabilitatea unui litigiu între vocație și eficacitate juridică își propune o incursiune explicită în multitudinea litigiilor care pot fi supuse soluționării prin arbitraj, explorând materiile de drept aplicabile, de la civilul general la materiile speciale precum materia societăților comerciale, achizițiile publice sau dreptul muncii ca domenii speciale în care apar dispoziții care la prima vedere ar exclude arbitrabilitatea. Pentru că arbitrabilitatea este definită de cele mai multe ori ca o vocație a unui litigiu de a fi soluționat prin arbitraj, articolul survolează și transformarea vocației în eficacitate juridică prin încheierea valabilă a convenției arbitrale, singura modalitate de a da efect juridic arbitrabilității.

Dreptul afacerilor

Articolul Viitorul băncilor speciale din România în urma deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție privind primele de stat, semnat de conf. dr. Carmen-Adriana Gheorghe. Băncile pentru locuințe din România (bănci speciale) – B.C.R. Bpl și Raiffeisen BpL – au acordat clienților prime de stat, intermediar fiind Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Controlul efectuat de Curtea de Conturi a constatat că primele de stat au fost acordate ilegal. Ca atare, instanța supremă – I.C.C.J – a decis ca B.C.R. să ramburseze la bugetul de stat primele acordate ilegal, deci pe cale de consecință, clienții să restituie băncii sumele acordate (se așteaptă sentința și în cazul Raiffeisen BpL). Activitatea lor fiind suspendată din 2015 se pune întrebarea dacă vor mai deține vreun rol în sistemul bancar intern.

Drept privat

Articolul Tratamentul echitabil al navigatorilor în eventualitatea unui accident maritim, semnat de drd. Oana Adăscăliţei, propune o analiză privind incriminarea navigatorilor prin analizarea legislației internaționale și a Uniunii Europene și a principiilor directoare adoptate de un grup de lucru comun al experților OIM și OMI. Sancţiunile pentru încălcarea legilor naţionale şi a reglementărilor internaţionale care vizează poluarea marină de către nave străine, sunt bine stabilite de convenţiile maritime şi tratatele internaţionale. În practică, aceste dispoziţii pot fi ocolite prin formularea unor acuzaţii împotriva echipajului care nu au legătură cu poluarea şi care nu ar fi fost posibile în lipsa ei, dar care au potenţialul de a conduce la aplicarea unei pedepse privative de libertate. Atât Convenţia MARPOL, cât şi Convenţia internaţională asupra Dreptului Mării (UNCLOS) prescriu sancţiuni de natură pecuniară, excepţie făcând actele de poluare intenţionată.

Drept public

Articolul Aspecte referitoare la nerespectarea dispozițiilor legale cu privire la achiziționarea de servicii de către Ministerul Public. Conflictul de interese. Cazurile în care procurorul nu mai poate reprezenta instituția, semnat de lect. dr. Mihai Dogaru are în vedere situațiile în care Ministerul Public contractează serviciile de specialitate ale experților contabili, de evaluare, în construcții ș.a. în cauzele penale, iar plata acestor servicii este făcută din bani publici. Nerespectarea legislației achizițiilor publice, a legislației fiscale, precum și a propriilor regulamente interne de funcționare atrage nulitatea absolută a contractelor dintre Ministerul Public și experți, cu consecința inevitabilă a caracterului ilegal al administrării probei cu expertiza. Această nulitate vizează inclusiv hotărârile judecătorești pronunțate în procesele penale, procese în care – în anumite situații – procurorul nu mai poate reprezenta Ministerul Public din cauza conflictului de interese în care se află cu această instituție.

Drept penal

Articolul Este infracţiune conducerea unui tractor agricol (de brazdă) pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice?, semnat de dr., judecător, Liviu Herghelegiu, aduce în prim plan o soluţie a instanţelor gălăţene care dă posibilitatea la reflecție asupra elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) C.pen. (Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe).

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – august-septembrie 2019.

Instrumente

Articolul Competenţa jurisdicţională în materie matrimonială în Uniunea Europeană, semnat de asist.dr., avocat, Teodora-Maria Bantaş-Văduva. În contextul numărului tot mai mare de relații personale între persoane din state diferite și ca răspuns la tendința de globalizare pe care statele nu o pot ignora, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 2201/2203, care își propune să creeze un sistem uniform de reguli aplicabile statelor membre, în domeniul matrimonial și al răspunderii părintești. Când se pune problema soluționării unei cauze privitoare la divorț, separare de drept sau anulare a căsătoriilor care implică un element de internaționalitate, prima întrebare care se naște este aceea de stabilire a instanțelor cărora părțile trebuie să li se adreseze. Astfel, articolul analizează aspectele ce țin de competența de soluționare a litigiilor anterior menționate, reguli esențiale pentru valabilitatea hotărârii pronunțate și, mai ales, pentru ulterioara recunoaștere și punere în executare a acesteia.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul București-Constanța: dus-întors.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Acest ultim număr al revistei conține Tabla de materii a revistei Curierul Judiciar pe anul 2019, în care puteți consulta toate materialele publicate în numerele din 2019, cu indicarea rubricii, titlului articolului, numelui autorului/autorilor și a numărului de revistă în care se regăsesc acestea.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close