Curierul Judiciar nr. 1/2020

feature photo

Numărul din luna ianuarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr Remunerarea „specială” a magistraților. Un argument inedit este semnat de avocat Ferdinand Secoșan și aduce în discuție problema pensiilor de serviciu ale magistraților ca parte a problemei mai largi a remunerării acestei profesii, având în vedere că raportat la nivelul general de venituri din România, cuantumul pensiilor de serviciu și al salariilor magistraților are, astăzi, un evident caracter „special”. Subiectul acestui editorial este îndreptățirea acestui cuantum special, raportată la un context reglementativ neașteptat pentru cei mai mulți dintre cititori: cel al securității naționale. Autorul încheie cu unele referiri la măsura în care și alte domenii de activitate (administrative, educaționale, de sănătate) își pot baza viitoare revendicări pe argumente de securitate națională.

În cadrul rubricii Curier legislativ realizată de dr. Oana Dimitriu sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1 – 31 decembrie 2019, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație şi Justiție şi ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internațională corespunzătoare lunii decembrie 2019 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de dr. Oana Dimitriu, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica este dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr judecător Oana Damian analizează Admisibilitatea şi competenţa de soluționare a cererilor de anulare a unor acte de executare silită fiscală emise împotriva debitorului aflat în insolvenţă.

Despre arbitraj pentru justițiabili și profesioniști

În cadrul rubricii realizată de dr. Beatrice Onica-Jarka, vicepreședintele Institutului Arbitral Român, semnează articolul din acest număr Arbitrajul domestic și arbitrajul internațional, delimitări terminologice și conceptuale. O confuzie chiar și în rândul profesioniștilor dreptului se creează între tipurile de arbitraj din perspectiva calificării arbitrajului ca arbitraj domestic respectiv arbitraj internațional și asociază arbitrajul internațional de regulă instituțiilor internaționale de arbitraj, când de fapt criteriile aplicabile pentru realizarea calificărilor nu au nicio legătură cu natura instituției arbitrale ci mai degrabă cu locul de desfășurare al arbitrajului. Articolul propune o analiză a criteriilor de calificare a arbitrajului ca fiind domestic sau internațional, precum și a efectelor juridice pe care o asemenea calificare o are din perspectiva legii aplicabile și a disponibilității părților la convenția arbitrală de a alege legea aplicabilă arbitrajului ca lex arbitri.

Dreptul afacerilor

Articolul Despre adunările speciale ale acționarilor. Admisibilitatea acțiunii în anularea hotărârilor adoptate de adunările speciale ale acționarilor, semnat de prof. dr. Smaranda Angheni propune spre analiză problematica adunărilor speciale ale acționarilor, dar mai cu seamă ideea admisibilității acțiunii în anularea hotărârilor adoptate de acestea, în temeiul art. 132 din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, care prezintă deosebit interes atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicienii dreptului. Analizând dispozițiile legale, cât și doctrina de specialitate în materie, în interpretarea și aplicarea Legii nr. 31/1990, autorul susține că, față de natura juridică a adunărilor speciale, de regimul juridic al hotărârilor adunărilor speciale ale acționarilor, de raportul dintre adunările speciale și adunările generale se poate exercita controlul jurisdicțional al hotărârilor adunărilor speciale prin promovarea unei acțiuni în anulare, în temeiul art. 132 din Legea nr. 31/1990.

Drept privat

Articolul Concediere pentru necorespundere profesională efectuată cu respectarea condițiilor de fond și de formă ale deciziei de concediere. Concediere având la bază evaluarea profesională efectuată conform procedurii stabilite prin Regulamentul Intern, semnat de avocat dr. Dragoș Brezeanu, face o analiză a unei concedieri pentru necorespundere profesională dispusă de un angajator și care, deși contestată în instanță, concedierea a fost găsită legală și temeinică de instanța de muncă.

Drept public

Articolul Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică, semnat de dr. Irina Alexe și prof.dr. Daniel-Mihail Șandru, pune în discuție un exemplu de ciocnire a unor valori pe care legiuitorul le protejează deopotrivă. Transparența procedurii prin care se încheie un contract de o autoritate contractantă poate să intre în conflict cu protecția datelor cu caracter personal pentru care operatorul are obligații față de persoanele vizate, unele implicate în procedura de achiziție, sau obligațiile autorității contractante pentru produsul pe care intenționează sa-l achiziționeze. Atât protecția datelor, cât și achizițiile publice au trecut prin procese de reformă la nivelul Uniunii Europene, reforme axate pe o legislație anterioară și pe evoluțiile jurisprudențiale ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Drept penal

Articolul Forma în care se declară apelul, semnat de prof.dr. Constantin Sima, constituie o scurtă analiză a unei probleme ridicată în practică, și anume dacă, în interpretarea dispozițiilor art. 269-270 C.proc.pen., actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen în condițiile în care actul de procedură semnat în original de declarant este înregistrat la organul judiciar după expirarea termenului.

Articolul Hotărârea prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Inconsecvenţe legislative și propunere de revizuire, semnat de judecător dr. Liviu Herghelegiu, aduce în prim plan o chestiune apărută în practica instanţei Curţii de Apel Galaţi și supune analizei cititorilor o inconsecvență legislativă a dispoziţiilor art. 475-477 C.proc.pen.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – octombrie 2019.

Instrumente

Articolul Competenţa jurisdicţională în acțiunile privind răspunderea părintească, semnat de asist.dr., avocat, Teodora-Maria Bantaş-Văduva. La nivelul Uniunii Europene, nevoia de consolidare a pieței interne și de asigurare a unei certitudini juridice în soluționarea litigiilor cu element de extraneitate, a condus la adoptarea, cu privire la relațiile de familie născute între persoane cu naționalități diferite sau având reședința în state membre diferite, a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 aplicabil în materie matrimonială și a răspunderii părintești. În articol sunt analizate regulile de competență jurisdicțională în acțiunile întemeiate pe răspunderea părintească, mai exact acțiuni privitoare la atribuirea, exercitarea și retragerea răspunderii părinteşti, care se materializează, printre altele, în cereri privitoare la încredinţarea şi dreptul de vizită a copilului, tutelă, curatelă, alegerea, respectiv atribuţiile persoanei sau instituţiei însărcinate să se ocupe de persoana ori bunurile copilului. Regulile uniforme de competență aplicabile statelor membre asigură previzibilitatea hotărârii pronunțate și, cel mai important, recunoașterea și posibilitatea punerii acesteia în executare în alt stat membru decât statul de origine a hotărârii.

În acest număr avocat Mihai Dinu semnează pamfletul Pensiile speciale (ale magistraților).

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close