Sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului propuse de Uniunea Europeană

feature photo

Înaltul Reprezentant al UE a lansat în decembrie 2019 o activitate pregătitoare în vederea instituirii unui regim al UE de aplicare generală a măsurilor restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva acestora.

Consiliul a aprobat la 17 noiembrie 2020 Concluzii referitoare la Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 2020-2024, care stabilesc nivelul de ambiție și prioritățile UE în acest domeniu în relațiile sale cu toate țările terțe. Ca parte a planului de acțiune al UE, UE s-a angajat să instituie un nou regim orizontal al UE de sancționare a încălcărilor drepturilor omului la nivel mondial pentru a combate încălcările grave ale drepturilor omului și abuzurile împotriva acestora din întreaga lume.

Pe 7 decembrie 2020 Consiliul a adoptat o decizie și un regulament de instituire a unui regim mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului. Pentru prima dată, UE se dotează cu un cadru care îi va permite să vizeze persoane, entități și organisme – inclusiv actori statali și nestatali – responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și de abuzuri grave împotriva acestora la nivel mondial, implicate în încălcările și abuzurile respective sau asociate cu acestea, indiferent unde au avut loc.

Astfel de măsuri restrictive vor prevedea o interdicție de călătorie aplicabilă persoanelor fizice, precum și o înghețare a fondurilor, aplicabilă atât persoanelor fizice, cât și entităților. În plus, persoanelor și entităților din UE li se va interzice să pună fonduri la dispoziția celor incluși pe listă, fie direct, fie indirect.

Cadrul pentru măsurile restrictive specifice se aplică unor acte precum genocidul, crimele împotriva umanității și alte încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora (de exemplu, tortură, sclavie, execuții extrajudiciare, arestări arbitrare sau detenții). Alte încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora pot, de asemenea, să facă obiectul regimului de sancțiuni, atunci când încălcările sau abuzurile respective sunt larg răspândite, sistematice sau reprezintă motive de profundă îngrijorare în ceea ce privește obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute în tratat (articolul 21 din TUE).

Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, este cel căruia îi va reveni răspunderea de a întocmi, revizui și modifica lista de sancțiuni.

Decizia subliniază că promovarea și apărarea drepturilor omului rămân o piatră de temelie și o prioritate a acțiunii externe a UE și reflectă hotărârea UE de a aborda încălcările grave ale drepturilor omului și abuzurile grave împotriva acestora.

Mai multe informații Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, comunicat de presă, 25 martie 2020 

Sursa: Consiliul UE

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close