Baroul Bucuresti: Barem de corectare – examen definitivat in profesia de avocat

Baroul Bucuresti a dat publicitatii bareme de corectare la materia “Organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Statutul profesional al avocatului” din cadrul examenului de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea martie 2011.

Speta 1

1. Ce obligatii are fata de organele profesiei avocatul condamnat definitiv pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei? 0,5 p
– avocatul care se gaseste intr- unul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de lege este obligat sa prezinte baroului hotararea judecatoreasca prin care a fost condamnat definitiv pentru fapte savarsite in legatura cu exercitarea profesiei
2. Precizati care vor fi demersurile decanului baroului de punere in aplicare a hotararii de incetare a calitatii de avocat a lui AB si care va fi evolutia acestora. 1,5 p
– decizia motivata va fi comunicata, de indata, avocatului in cauza, precum si Presedintelui U.N.B.R., impreuna cu hotararea judecatoreasca in baza careia s-a verificat starea de nedemnitate.
– decizia consiliului baroului poate fi atacata de presedintele U.N.B.R. si/sau de avocatul in cauza, in termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul U.N.B.R. va analiza contestatia si va hotari in conditiile legii.
– decizia de incetare a calitatii de avocat devine executorie dupa solutionarea cauzei de catre Consiliul U.N.B.R;baroul va face mentiunile corespunzatoare in Tabloul avocatilor pe baza hotararii Consiliului U.N.B.R.
3. In calitate de decan al baroului redactati un memoriu pe care sa-l prezentati in calea de atac formulata impotriva hotararii consiliului baroului de incetare a calitatii de avocat a lui AB. 2,5 p
– se va urmari maniera de motivare si argumentare pe aspectele mai sus aratate si prevazute de art. 27 din Statut.

Speta 2

1. Aratati care este procedura contestãrii deciziei nr. X a Consiliului Baroului B. 1p
– o decizie a consiliului baroului poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta in termenii si conditiile Legii contenciosului administrativ care impun efectuarea unei proceduri prealabile; procedura consta in solicitarea adresata organului emitent de a revoca actul considerat ilegal sau organului ierarhic superior acestuia de a anula actul criticat; atacarea la instanta se face dupa primirea raspunsului la cererea de revocare sau anulare sau la expirarea termenului de asteptare prevazut in lege.
2. Este legala contestarea deciziei nr. X a Consiliului Baroului B.? Motivati. 1,5 p
– decizia nu este contestata legal pentru urmatoarele considerente :
a) R.D. nu a efectuat procedura prealabila, neasteptand raspunsul Consiliului UNBR;
b) exista text in lege care prevede excluderea din profesie in aceasta situatie si anume art. 18 al.6 dinLege.
3. Redactati intampinarea formulata de Baroul B. in fata instantei de contencios administrativ. 2p
– se va urmari maniera de motivare si argumentare pe aspectele mai sus aratate.

Sursa: Baroul Bucuresti

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close