Acte publicate in Monitorul Oficial 732-733 din 30 octombrie 2012

Monitorul Oficial 732/2012, Partea I

 • HG 821/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „EnergoNuclear” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • HG 1.039/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
 • HG 1.042/2012 pentru aprobarea organizarii si finantarii de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unor manifestari si conferinte in vederea inchiderii Anului european al imbatranirii active si al solidaritatii intre generatii 2012.
 • Ordinul 5.625/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 733/2012, Partea I

 • Hotararea 39/2012 a Senatului privind bugetul Senatului pe anul 2013.
 • Hotararea 40/2012 a Senatului privind constatarea incetarii unui mandat de senator;
 • Hotararea 41/2012 a Senatului cu privire la propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului prin clarificarea dispozitiilor privind calendarul licitatiilor de cote de emisie de gaze cu efect de sera — COM (2012) 416 final;
 • Hotararea 42/2012 a Senatului cu privire la Cartea verde a Comisiei intitulata „Cunoasterea mediului marin 2020: de la cartografierea fundului marii la prognoza oceanografica” — COM (2012) 473 final.
 • HG 1.036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depasirea alocarilor publice in euro aprobate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007—2013;
 • HG 1.038/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative;
 • HG 1.043/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei familiei si a drepturilor copilului pentru perioada 2010—2012;
 • HG 1.047/2012 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” a unor imobile retrocedate, in conditiile legii;
 • HG 1.048/2012 privind transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor;
 • HG 1.053/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 975/2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenta.
 • Ordinul 1.331/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara;
 • Ordinul 1.560/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, in ceea ce priveste tariful de navigatie aeriana terminala.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close