Curierul Judiciar nr. 2/2016

Numărul din luna februarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de avocat Ion G. Enache și are ca punct de plecare cazul Facebook, analiza fiind făcută pe ideea potrivit căreia informațiile publicate pe Facebook aparțin domeniului public, chiar dacă profilul de utilizator poate fi accesat doar de persoane din lista de prieteni. Sunt avute în vedere condițiile de utilizare, drepturile de autor asupra oricărei forme de conținut și a protecției acestora, licența de utilizare a conținutului care prin prisma libertății exprimării opiniei personale pot avea consecințe legale.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate selectiv cele mai importante acte normative din perioada 1- 29 februarie 2016, inclusiv decizii de admitere ale Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale Curții Europene a Drepturilor Omului publicate în Monitorul Oficial al României. Este prezentată și nota de fundamentare a Guvernului României privind recenta modificare a Codului de procedură civilă.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii ianuarie 2016 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Practică judiciară neunitară

Rubrica realizată de judecător Răzvan Anghel dedicată practicii judiciare neunitare cuprinde soluții ce ilustrează apariția unei jurisprudențe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că privește interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că privește o normă cu implicații imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr este analizată natura și competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu raporturile juridice stabilite între primar/viceprimar și unitatea administrativ-teritorială.

Dreptul afacerilor

Articolul Aspecte generale privind contractele FIDIC, semnat de avocat, drd. Oana-Ruxandra Gherghina, propune o trecere în revistă a modului în care Federația Internațională a Inginerilor Consultanți a reușit, în decursul a 60 de ani, să dezvolte cea mai cunoscută suită de contracte de antrepriză de lucrări standardizate la nivel mondial, adjudecându-și poziția de lider internațional în domeniu.

Drept privat

Articolul Acțiunile civile în materia succesorală cu element de extraneitate. Aspecte de competență a instanțelor române și de recunoaștere a unor sentințe străine pronunțate în domeniu, semnat de conf.dr. Claudiu-Paul Buglea are ca premisă întrebare generată mereu în mintea celui ce vede elemente de drept internațional privat oriunde există cea mai mică tentă de drept privat material sau procesual: Ce se întâmplă de fapt atunci când, tot mai des azi, în materia extrem de vastă a acțiunilor civile din materia succesiunilor, apare doritul sau nu element de extraneitate?

Articolul Competența internațională de drept comun a instanțelor române în reglementarea noului Cod de procedură civilă, semnat de lect.dr. Șerban-Alexandru Stănescu. Articolul este concentrat pe criteriile de determinare a competenței internaționale de drept comun care au ca finalitate determinarea de o manieră globală a competenței instanțelor unui stat de a soluționa o cauză cu element de extraneitate, iar nu identificarea concretă a instanței îndreptățite din punct de vedere material și teritorial să procedeze la judecarea acesteia.

Articolul Drepturile de autor asupra unui website, semnat de drd. Cătălin-Cristian Selișteanu, oferă nu doar o detaliere a mediului virtual și a internetului, ci face și o analiză a websiteurilor din punctul de vedere al protecției și funcționării acestora, stabilind în cele din urmă în ce mod poate fi un website obiect al dreptului de autor, dar și dacă dreptul de autor asupra unui website poate fi cedat sau înstrăinat.

Drept public

Articolul Proiectele cu finanțare europeană: Corecții financiare și reduceri procentuale. Flux căi de atac administrative și judecătorești, semnat de Violeta Ștefănescu și Marius-Andrei Simion, propune o prezentare legislativă a etapei administrative și judecătorești a corecțiilor financiare și reducerilor procentuale în cadrul proiectelor cu finanțare europeană. Partea finală a articolului prezintă și problema calculului termenelor conform Codului civil și Codului de procedură civilă.

Drept penal

Articolul Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale: Procedura examinării fizice, semnat de conf.dr. Constantin Sima. Articolul pornește de la o deficiență de redactare a textului art. 190 alin. (5) C.proc.pen., în sensul că nu se face distincție între situația în care persoana își exprimă consimțământul și situația în care nu este de acord cu examinarea fizică și recoltarea probelor biologice.

Articolul Începerea și extinderea urmăririi penale in rem și in personam. Limitele competenței organului de cercetare al poliției judiciare și ale procurorului în accepțiunea noului Cod de procedură penală, semnat de Mirel Dumitru. Este avută în vedere distincția între începerea urmăririi penale față de faptă – cunoscută în doctrina juridică sub denumirea in rem – și începerea urmăririi penale față de o persoană – in personam pe care actualul Cod o face, spre deosebire de vechiul Cod de procedură penală. Autorul prezintă cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale, actele de urmărire ce se pot efectua după începerea urmăririi penale in rem, activitățile ce nu se pot efectua decât în faza urmăririi penale in personam, extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice a faptelor și punerea în mișcare a acțiunii penale.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – decembrie 2015.

În acest număr avocat Mihai Andrei Dinu semnează pamfletul Anunț DNA.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close