Curierul Judiciar nr. 4/2016

Numărul din luna aprilie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanță juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de prof.dr. Gheorghe Piperea și tratează un subiect de maximă actualitate: Legea dării în plată. Cerută în stradă de consumatori sufocați de creșterea cursului la valuta contractului și de suplimentarea costurilor creditului ca urmare a inserării în contract a unor clauze abuzive, legea dării în plată a imobilului ipotecat își propune ca scop principial pe acela de a facilita inițiativa consumatorului de credite bancare de a negocia o reducere a poverii acestor credite, negociere de natură a echilibra un raport juridic lezionar în care banca este apărată contractual de orice risc de pierdere prin trecerea acestui risc exclusiv în sarcina consumatorului.

Rubricile de Actualitate europeană și Actualitate internațională corespunzătoare lunii martie 2016 aduc în prim plan principalele activități de la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, dar și evenimentele de interes internațional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de prof.dr. Bogdan Aurescu.

Dreptul afacerilor
Articolul semnat de asist. univ. dr. Codruţ Nicolae Savu atrage atenția asupra faptului că acțiunile judiciare, extrajudiciare și măsurile de executare silită îndreptate împotriva debitorului asupra căruia s-a deschis procedura insolvenței, acțiuni sau măsuri prin intermediul cărora nu se urmărește realizarea creanțelor asupra averii debitorului, nu se suspendă ope legis, legiuitorul referindu-se strict la cele având ca obiect realizarea creanțelor asupra averii debitorului.

Drept privat
Articolul Proprietatea intelectuală și proprietatea incorporală în sistemul noului Cod civil, semnat de lector dr. Alin Speriusi-Vlad reprezintă continuarea studiului dedicat acestei teme, partea I fiind publicată în Curierul Judiciar nr. 3/2016. Dacă în prima parte autorul a avut în vedere creațiile intelectuale între lucruri necorporale, bunuri incorporale și drepturile asupra acestora, în această a doua parte este tratată recunoașterea creației intelectuale sau recunoașterea drepturilor asupra acesteia.

Articolul Caracterul neconvențional al dispozițiilor art. 318 alin. (1) teza a II-a C.proc.civ. din 1865, respectiv art. 503 alin. (2) pct. 3 C.proc.civ., semnat de lector univ. dr. Dragoș-Mihail Daghie și av. Cătălin Munteanu. Realitatea jurisprudențială internă a evidențiat încă din epoca Codului de procedură civilă din 1865 faptul că reglementarea anterioară avea un neajuns major, și anume acela că intimatul era pus într-o postură defavorabilă prin aceea că nu se putea declara nemulțumit de omisiunea instanței în a analiza o apărare, excepție sau susținere fundamentală, de natură a conduce la o soluție diferită. În aceste condiții, apare ca fiind surprinzătoare opțiunea legiuitorului actual de a deschide calea contestației în anulare, pe motiv de omisiune, doar recurentului, cu atât mai mult cu cât influențele din jurisprudența europeană ar fi trebuit să-și facă mai bine simțită prezența.

Drept public

Articolul semnat de prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan reprezintă o succintă analiză referitoare la recenta O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, adoptată cu scopul de a înlătura efectele unei decizii a Curţii Constituţionale. Este pentru prima dată în istoria sistemului legislativ românesc postcomunist când se manifestă o asemenea viteză de reacţie în punerea în acord a dispoziţiilor unei „legi în vigoare… constatate ca fiind neconstituţionale” cu decizia instanței constituționale.

Drept penal

Articolul Infracţiuni societare. Urmărire din oficiu sau la plângere prealabilă?, semnat de lector univ. dr. Flaviu Ciopec, concluzionează că soluţia depăşirii controversei pare a fi aceea a stabilirii selective a infracţiunilor pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu, urmând ca toate celelalte fapte să fi e guvernate de principiul disponibilităţii. Dacă prin fapta incriminată sunt afectate numai interesele societăţii sau ale acţionarilor, atunci acţiunea penală să fi e pusă în mişcare la plângerea prealabilă a celui vătămat, iar dacă infracţiunea afectează şi alte interese sau alte persoane, acţiunea penală să fie declanşată din oficiu.

Rubrica de Sinteze de jurisprudență își păstrează structura, dar și actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IRUMB februarie 2016.

În acest număr avocat Mihai Andrei Dinu semnează pamfletul Cum scăpăm de DNA.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic și un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Nu se pot adauga comentarii.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close